01/01/0001 00:00

01.01.0001
--no tags--
Video có thể bạn quan tâm
Ga 1105: Dương Khắc Linh chia sẻ về mối quan hệ với Trang Pháp (Tập 4)
Nàng nói
Đỗ Hải Yến
Đỗ Hải Yến
Diễn viên
Trong cuộc sống mình cần có trách nhiệm, đã nói là phải làm, và làm cái gì thì làm cho tận tâm.
Nàng hỏi
Alô! Bestie nghe!
Nàng biết không cuộc sống là yêu thương, quan tâm và chia sẻ. Bestie đã ở đây để quan tâm, chỉ còn đợi nàng chia sẻ thôi.
Gửi câu hỏi
Bestie đã nghe rồi, đây sẽ là bí mật giữa hai chúng ta thôi. Hãy đợi phản hồi từ Bestie nhé!
Scroll to top